Tag Archives: หลอดไฟแอลอีดี

มุมกระจายแสง ของโคมไฮเบย์ คืออะไร

มุมกระจายแสง ของโคมไฮเบย์ คืออะไร ไขข้อสงสัยสำหรับเจ้าของโรงงานที่ต้องการความสว่างอย่างทั่วถึง แต่อย่างแรกเราต้องมาศึกษาก่อนว่า โคมไฮเบย์นั้นมี มุมกระจายแสงเป็นอย่างไร หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Beam Angle มีคุณสมบัติคือ ค่าที่บ่งบอกว่า มีมุมกระจายแสงได้กว้างเท่าไหร่ ยิ่งมีค่ามากเท่าไร ยิ่งมีมุมกระจายแสงได้กว้างมากขึ้น ระบบของแสงสว่างที่มีความเหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัยสถานที่ทำงาน รวมถึงโรงงาน คลังสินค้านั้น ล้วนเป็นความต้องการพื้นฐานของทุกคน การออกแบบแสงสว่างนั้น ไม่ได้ถูกเจาะจงถึงความเข้มของแสงสว่าง (ค่า lux) หรือประสิทธิภาพของหลอดไฟ LEDเท่านั้น  แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง มุมองศาการกระจายแสงของหลอดไฟ หรือ Beam Angle ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการออกแบบระบบแสงสว่าง ซึ่งบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักมุมองศาของ โคมไฟไฮเบย์ และค้นหามุมองศาที่เหมาะสม รวมถึงแจกแจงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย หากเลือกใช้ โคมไฮเบย์ ที่มีมุมองศาหรือมุมกระจายแสงไม่สอดคล้องกับหน้างานจริง มุมองศาของแสงคืออะไร? มุมองศาของแสง (Beam Angle) คือความกว้างของแสงที่ถูกกระจายหรือเปล่งแสงออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงใดแหล่งกำเนิดแสงหนึ่ง และเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อาจนึกถึงแสงสว่างจากเทียนไขหรือหลอดไส้ที่เปล่งแสงออกมารอบทิศทาง กล่าวคือเทียนไขหรือหลอดไส้นี้มีมุมองศาของแสงที่ 360 องศานั่นเอง หากลำแสงเป็นมุมแคบ จะทำให้มีการโฟกัสที่เห็นเด่นชัด ในขณะที่ ลำแสงมุมกว้าง จะทำให้ลำแสงมีพื้นที่กว้างมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็น ไฮเบย์ […]