Tag Archives: โคมไฟถนน LED 50W RICHLED BRAZIL

โคมไฟถนน 50W กับ โคมไฟถนน 250W ต่างกันอย่างไร

โคมไฟถนน 50W กับ โคมไฟถนน 250W ต่างกันอย่างไร โคมไฟถนน ที่มีการจำหน่ายอยู่ในขณะนี้นั้น เรียกได้ว่ามีแทบจะทุกกำลังวัตต์เรียงตามกันไปให้เลือกซื้อตามความต้องการและตามกำลังทรัพย์ของผู้ซื้อ บางคนอาจจะเลือกแค่ราคาที่ถูกที่สุดไว้ก่อน บางคนอาจจะเน้นกำลังวัตต์ เพราะคิดว่ายิ่งวัตต์เยอะความสว่างก็เยอะตามกันไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นไม่เป็นความคิดที่ถูกต้องมากนัก เพราะในการเลือกซื้อโคมไฟถนนนั้นควรเลือกกำลังวัตต์ให้สอดคล้องกับความสูงของบริเวณที่ติดตั้ง หากติดตั้งสูงมากๆ เราต้องเพิ่มกำลังวัตต์เข้าไปเพื่อให้ได้ความสว่างที่เหมาะสม รวมไปถึงประสิทธิภาพการส่องแสงเช่นกัน โคมไฟถนน LED คุณภาพสูง จะให้ประสิทธิภาพการส่องแสงที่ประมาณ 110-120 ลูเมนต์ต่อวัตต์ หากเป็นโคมไฟถนนคุณภาพต่ำ จะอยู่ที่ประมาณ 80-90 ลูเมนต์ต่อวัตต์เท่านั้น หมายความว่าหากกำลังวัตต์เท่ากัน กินไฟเท่ากัน แต่ความสว่างที่ได้จะไม่เท่ากัน ซึ่งไม่ควรซื้อมาใช้งาน เมื่อทราบอย่างนี้แล้วกำลังวัตต์อย่างเดียวจึงไม่สามารถตัดสินอะไรได้มากนัก ยกตัวอย่างโคมไฟถนนที่จะในมาเสนอในครั้งนี้คือ โคมไฟถนน LED 50W RICHLED BRAZIL และ โคมไฟถนน LED 250W RICHLED BRAZIL ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้มีประสิทธิภาพการส่องแสงที่เท่ากัน  คือ 120 ลูเมนต์ต่อวัตต์ หมายความว่าโคมไฟถนน 50W ให้แสงสว่าง 6000 lm และ […]