Tag Archives: เปลี่ยนหลอดไฟ ด้วยตัวเอง ที่บ้าน ไม่ง้อช่าง

เปลี่ยนหลอดไฟ ด้วยตัวเอง ที่บ้าน ไม่ง้อช่าง

เปลี่ยนหลอดไฟ-ด้วยตัวเอง-ที่บ้าน-ไม่ง้อช่าง

เปลี่ยนหลอดไฟ ด้วยตัวเอง ที่บ้าน ไม่ง้อช่าง การเปลี่ยน หลอดไฟ ในบ้านด้วยตัวเองเป็นกระบวนการที่ไม่ยากเกินความสามารถ เมื่อคุณตรวจสอบและพบสาเหตุว่าปัญหามาจากหลอดไฟเสีย เพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนนี้ คุณก็สามารถเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านได้ด้วยตัวเองแล้ว ขั้นแรกในการเปลี่ยน หลอดไฟ คือเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมาย แค่บันไดพับสำหรับใช้ในการเปลี่ยนหลอดไฟบนเพดานห้องหรือบริเวณที่สูง นอกจากนี้ควรมีไขควงเพื่อขันเพิ่มความแน่นหนา และสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันไฟฟ้าขณะเปลี่ยน หลอดไฟ ในบ้านเพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนถัดไปคือวิธีการเปลี่ยน หลอดไฟ ตามรูปแบบของหลอดไฟแต่ละชนิด มี หลอดไฟ แบบขาทั่วไป ขาสปริง สตาร์ทเตอร์ และบัลลาสต์ ขั้นตอนของแต่ละรูปแบบดังนี้ เปลี่ยนหลอดไฟแบบขาทั่วไป: หมุนเกลียวหลอดไฟเพื่อปลดล็อกให้หลอดไฟหลุดลงมา ดึงหลอดไฟที่เสียออกจากล็อก นำหลอดไฟใหม่ขึ้นไปใส่และหมุนเกลียวให้ล็อก เปลี่ยนหลอดไฟแบบขาสปริง: หมุนเกลียวเพื่อปลดล็อก ดึงขาหนึ่งของหลอดไฟออกจากล็อก นำหลอดไฟใหม่ขึ้นไปและนำขาทั้งสองข้างของหลอดไฟเข้าล็อก หมุนเพื่อล็อกให้แน่น เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ (หลอดไฟ led จะไม่มีสตาร์ทเตอร์) หมุนสตาร์ทเตอร์เพื่อปลดล็อกจากล็อก ปลดล็อกสตาร์ทเตอร์และดึงมาลง ใส่สตาร์ทเตอร์ใหม่โดยเสียบขั้วในช่องเดิมและหมุนให้แน่น เปลี่ยนบัลลาสต์: (หลอดไฟ led จะไม่มีบัลลาสต์) ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนบัลลาสต์ ต้องปิดสวิตช์ไฟเสมอเพื่อความปลอดภัย หลังจากปิดสวิตช์ไฟแล้ว เริ่มต้นด้วยการถอดฝาครอบออก ใช้ไขควงเพื่อถอดขั้วต่อบัลลาสต์ […]