Tag Archives: หลอดไฟ LED MR16

ทำไมหลอดไฟ LED อายุสั้นกว่าที่คิดไว้

ทำไมหลอดไฟ LED อายุสั้นกว่าที่คิดไว้ ปัจจุบัน ถ้าจะเลือกหลอดไฟให้แสงสว่าง ก็คงต้องเป็นหลอดไฟ LED เนื่องจากมีการให้แสงสว่างที่สามารถทดแทนหลอดไฟของเดิมได้ แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า แล้วยังเป็นหลอดไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง หลอดไฟ LED มีหลากหลายยี่ห้อด้วยกัน ทั้งที่มาจากผู้ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่าย จึงทำให้พบปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับอายุของ หลอดไฟ LED โดยพบว่าอายุการใช้งานแต่ละหลอดไฟ LED นั้นไม่เท่ากัน โดยสาเหตุที่ทำให้หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานไม่เท่ากันมาจาก 3 ตัวแปร คือ 1.การออกแบบ หลอดไฟ LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้นั้นต้องคำนึงถึงเรื่องการออกแบบ โดยสามารถพิจารณาได้จาก LED Chip, การระบายความร้อน และ LED Driver LED Chip แน่นอนในการเลือกก็ต้องดูคุณภาพ, ความสม่ำเสมอในการให้แสงสว่าง รวมไปถึงประสิทธิภาพการให้แสงสว่างโดยผู้ผลิต LED Chip จะมีใบรับรองการทดสอบประสิทธิภาพแสงสว่างของ LED Chip ที่จะระบุถึงชั่วโมงการใช้งานตามมาตรฐาน IESNA LM-80 การระบายความร้อน การออกแบบหลอดไฟ LED จะมีเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับความร้อนที่ปล่อยออกมาจาก […]