ไฟฉุกเฉิน 10W LED IWACHI GE-2013

– สามารถสำรองไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นาน 4-6 ชม.
– มีความทนทาน แข็งแรง น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง
– ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551
– อายุการใช้งานยาวนาน 30,000 ชั่วโมง