โคมไฮเบย์ LED 250W EVE ECO

  • แสงขาว (Daylight) 6,500K
  • เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารที่ไม่โดนฝน ด้วยค่ามาตรฐาน IP54
  • ผ่านมาตรฐาน มอก.

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***

This product is currently out of stock and unavailable.