โคมกันน้ำกันฝุ่น ATLANTIC VCK 025

  • สายไฟที่ใช้ภายในโคม เป็นสายชนิด THW ตามมาตรฐาน มอก.
  • ขั้วรับหลอด ชนิด G13/G5 แบบหมุน ตามมาตรฐาน มอก.
  • ระดับการป้องกันน้ำ และ ฝุ่น IP65
  • ใช้คู่กับหลอดไฟ T8 (ต้องซื้อแยก)