Showing all 11 results

ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน (Emergency light) ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่ออาคาร สำนักงาน ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาควบคุมให้อาคาร หอพัก สำนักงานต่างๆ ต้องมีการติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินไว้ เพื่อป้องอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่ในอาคาร กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้น โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ โคมไฟฉุกเฉินจะติดสว่างขึ้นมาอัตโนมัติ โดยอาศัยกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยปกติแล้วโคมไฟฉุกเฉินจะชาร์จพลังงานในตอนที่ไฟฟ้าทำงานปกติ หากเกิดไฟดับขึ้นตัวไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นทั้นที่ โดยจะใช้พลังงานที่ชาร์จไว้ออกมาใช้ นับเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีติดอาคาร สำนักงานไว้ เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไฟดับขึ้น หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโคมไฮเบย์หรือไฟโรงงาน สามารถติดต่อพนักงานของเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้