Showing all 8 results

โคมไฮเบย์ LED PHILIPS

โคมไฮเบย์ LED PHILIPS เป็นแบรนด์คุณภาพจากเนเธอร์แลนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆกลุ่ม ซึ่งสินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. และการออกแบบมีความทันสมัยและแตกต่างจากแบรนด์ มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟได้เป็นอย่างดี สินค้ามีจำนวนวัตต์ให้เลือกตั้งแต่ 85w 100w 120w 155w 200w 225w