ป้ายทางออก โคมไฟฉุกเฉิน Sunny LED 2x5W EXS1-10 (S/D)

– ฟิวล์ DC ป้องกันการลัดวงจรทางด้านการชาร์จและโหลด
– battery ขนาด NiMh 1800 Mah. 1.2Vx3
– ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านไฟเข้าเครื่อง
– แสง 6500 lm
– Stand by ได้นาน 2 hrs.
– ประกันแผงวงจรหลัก 5ปี และแบตเตอรี่ 3ปี