Showing all 5 results

พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) มีหน้าที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแปลงไฟบ้านซึ่งเป็นกระแสสลับ AC ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC พร้อมกับปรับแรงดันไฟให้เหมาะสมกับความต้องการของอุปกรณ์นั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็น 12V ซึ่งทางเรามีจำหน่ายหลายกำลังวัตต์ มีความทนทานสูง ระบายความร้อนได้ดี มีการรับประกัน 1 ปี และได้รับมาตรฐานมอก. 1955-2551

พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย RICH S-120-12V 10A 120W

Rated 0 out of 5

พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย RICH S-360-12V 30A 360W

Rated 0 out of 5

พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย RICH S-60-12V 5A 60W

Rated 0 out of 5

พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย RICH S-180-12V 15A 180W

Rated 0 out of 5

พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย RICH S-240-12V 20A 240W

Rated 0 out of 5